MHCG

Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

Do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện,

với sự cộng tác của các anh chị em tông đồ giáo dân thiện chí.

SỨ MỆNH

Hiệp với Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp,

rao giảng Tin Mừng Chúa Cứu Thế cho những người nghèo khó.

CHỦ TRƯƠNG

PHÒ SỰ SỐNG – CHỐNG PHÁ THAI

Giáo dục cầu nguyện và làm chứng Tin Mừng Kitô Chúa Cứu Thế

Cảnh giác về những phá hoại giáo lý, luân lý và tín lý Công Giáo

Đặc biệt, trung thành và bênh vực mọi giáo huấn của Đức Thánh Cha.

Thông tin Giáo Hội địa phương và hoàn vũ.

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG - 2460 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806; tel: (562) 988-7997 radioducme@yahoo.com