LOGOastmm

 

Chương Trình TV ASTM được phát hình

trên đài truyền hình SBTN (SaiGon Broadcasting Television Network)

vào lúc 6:30-7:30 AM và 4:30-5:30 PM Chúa Nhật hàng tuần, giờ Cali.

RADIO MẸ HẰNG CỨU GIÚP & TV ÁNH SÁNG TIN MỪNG - 2460 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806; tel: (562) 988-7997 radioducme@yahoo.com